Socialsekreterarens resonemang kring barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd

 • Anette Rasmusson
 • Anna Svensson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '