Specialpedagogens arbete kring identifiering och stimulans av särbegåvade elever i skolan
: från identifiering till ABCD

  • Josefine Larsson
  • Pernilla Svärdh

Student thesis: Master, one year

Date of Award2020-Jun-22
Original languageSwedish
SupervisorHelena Sjunnesson (Supervisor) & Carin Roos (Examiner)

Educational program

  • Special Education Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'