Specialpedagogens främjande arbete för interaktioner och relationskapande i förskolan med fokus på barn i behov av särskilt stöd

  • Barbro Göransson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Nov-10
Original languageSwedish
SupervisorDaniel Östlund (Supervisor) & Carin Roos (Examiner)

Educational program

  • Special Education Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Keywords

  • children in need of extra support
  • interaction
  • responsibility of educators
  • relationships
  • interaction competence

Cite this

'