Specialpedagogik i förskolan Några lärares beskrivningar av sina erfarenheter och förväntningar på specialpedagogen som stöd

 • Kristin Gannby
 • Susanne Månsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '