Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är?
: en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

  • Johanna Möller
  • Beatrice Cehlin

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Apr-08
Original languageSwedish
SupervisorUlf Ericsson (Supervisor) & Sören Augustinsson (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)
  • Gender Studies (50902)

Cite this

'