Språk och kommunikationsarbete i särskolan med fokus på barn med Downs syndrom
: fem lärares upplevelser och tankar

 • Maria Öhman

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2016-Jun-10
  Original languageSwedish
  SupervisorHelena Sjunnesson (Supervisor) & Christer Ohlin (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Pedagogy (50301)
  • Learning (50303)

  Cite this

  '