Språkstörning i förskolan
: förskollärarnas förhållningssätt till barn med språkstörning

  • Emelie Ottosson
  • Beatrice Johansson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2020-Jan-17
Original languageSwedish
SupervisorBertil Rosenberg (Supervisor) & Jonas Asklund (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'