Språkutvecklande förhållningssätt i klassrummen
: en fallstudie av språkutvecklingen i skolans årskurs 4–6

  • Joakim Prabin
  • Anton Bouvin

Student thesis: Master, one year

Date of Award2020-Feb-19
Original languageSwedish
SupervisorOla Svensson (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Courses and Subjects

  • Swedish

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'