Stöd är alltid välkommet
: en studie av nationella bedömningsstödet i förhållande till läsundervisning och speciallärarens uppdrag

  • Jenny Grankvist
  • Susanne Borg

Student thesis: Master, one year

Date of Award2020-Mar-26
Original languageSwedish
SupervisorMaria Rubin (Supervisor) & Ann-Elise Persson (Examiner)

Educational program

  • Special Education Teacher Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'