Storbild vid högläsning och boksamtal i förskolan
: En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar om att använda storbild vid högläsning och boksamtal

Translated title of the thesis: Large screen during reading aloud and book talks in preschool: A qualitative study of preschool teachers' opinions about using a large screen during reading aloud and book talks
  • Felicia Lyckebäck
  • Maria Mårtensson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Dec-15
Original languageSwedish
SupervisorMarie Jacobsson (Supervisor) & Jonas Asklund (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'