Suddiga gränser och tydliga gråzoner
: en intervjustudie om gymnasielärares beskrivningar och förklaringar av hot och våld

  • Linda Borngård
  • Fanny Johansson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2024-Jun
Original languageSwedish
SupervisorVesa Leppänen (Supervisor)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'