Sund barn- och ungdomsfotboll
: en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.

 • Anneli Brewelius
 • Madeleine Olin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Jun-28
  Original languageSwedish
  SupervisorÅsa Bringsén (Supervisor) & Oscar Andersson (Examiner)

  Educational program

  • Study Programme in Health Promotion and Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology (30302)

  Cite this

  '