Svårt att räcka till...
en studie om förskollärares uppfattningar kring det egna bemötandet av barn i socioemotionella svårigheter

 • Nicolina Lottsfeldt
 • Elin Oskarsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2013-Mar-20
  Original languageSwedish
  SupervisorLena Jensen (Supervisor) & Marie Jedemark (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '