Synligt- och osynligt stöd
: Anhörigas upplevelser av stöd när en familjemedlem vårdas i sen palliativ fas.

 • Lina Fischer
 • Rebecka Jönsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Aug-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '