Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  • Maria Petersson
  • Marie Österberg

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jun-14
Original languageSwedish
SupervisorOla Svensson (Supervisor) & Jonas Asklund (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'