Systematiskt kvalitetsarbete inom förskoleverksamhet
: Ett Flip-projekt som undersöker förskollärares resonemang kring det systematiska kvalitetsarbetet i relation till undervisning inom förskolan

Translated title of the thesis: Quality and development in preschool: A Flip project that examines the preschool teachers' reasoning about the systematic quality work in relation to teaching
  • Cristina Maros
  • Beatrice Thornberg

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorAnn Steen (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'