Tecken i förskolan
: kan det vara ett hjälpmedel för barns språkutveckling?

 • Evelina Isaksson
 • Emma Larsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2015-Jan-28
  Original languageSwedish
  SupervisorSara Lenninger (Supervisor) & Charlotte Tullgren (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)
  • Learning (50303)

  Cite this

  '