Tillsammans eller inte?
En enkätundersökning om elevers uppfattningar om sam- respektive särundervisning i ämnet idrott och hälsa årskurs nio

 • Lina Carlström
 • Fanny Salomonsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Jun-17
  Original languageSwedish
  SupervisorAnn-Christin Sollerhed (Supervisor)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '