“Tjejerna tjafsar mycket. Killarna är mycket enklare, där smäller det bara till sen är det över!”
: En observationsstudie i fritidshemmet för att synliggöra genusnormer

Translated title of the thesis: “Girls argue alot. Boys are much easier, one hit then it’s over!”: An observational study about visible standards
  • Matilda Mikaelsdotter
  • Åsa Håkansson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2022-Dec
Original languageSwedish
SupervisorPatrik Ehrlow (Supervisor), Anders Eklöf (Assessor) & Sara Lenninger (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Gender Studies (50902)
  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'