Tolerera mera
: En studie om elevers uppfattning om hur religionsämnets syfte och värdegrundsbegreppet tolerans framkommer i undervisningen

 • Amanda Svensson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2014-Aug-19
  Original languageSwedish
  SupervisorMats Bergenhorn (Supervisor) & Håkan Cato (Examiner)

  University credits

  • 7,5 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '