"Trasiga kugghjul går också framåt..."
: En studie av samverkan mellan skola och fritidshem

  • Tilda Asplund
  • Johanna Ekdahl

Student thesis: University Diploma

Date of Award2020-Jun-22
Original languageSwedish
SupervisorHilma Holm (Supervisor) & Kerstin Hansson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'