"Tysta flickor och bråkiga pojkar?"
: En studie om hur förskollärare ser på genus och konflikter.

 • Frida Jönsson
 • Sofie Persson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Apr-28
  Original languageSwedish
  SupervisorIngrid Lindahl (Supervisor) & Göran Brante (Examiner)

  Courses and Subjects

  • Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '