Undervisning i förskolan
: en kvalitativ studie om pedagogers uppfattning av undervisningsbegreppet

 • Johanna Hörnquist
 • Johanna Hagström

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2018-Mar-20
  Original languageSwedish
  SupervisorIngela Friberg (Supervisor) & Marie Fridberg (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '