Uppföljning av ett utvecklingsprojekt kring den kommunikativa pedagogiken
: Hur fungerar kommunikationen och bemötandet fem år senare i förskolan?

 • Charlotte Goss
 • Jonna Lagerqvist

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2016-Dec-22
  Original languageSwedish
  SupervisorSara Lenninger (Supervisor) & Maria Rosberg (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '