Uppfattningar om riktlinjer och bedömningar vid granskning av hållbarhetsredovisning

 • Camilla Dromberg
 • Monica Rosander

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Sept-11
  Original languageSwedish
  SupervisorPeter Öhman (Supervisor), Pernilla Broberg (Supervisor) & Stig Westerdahl (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Business Administration (50202)
  • Social Sciences (5)

  Keywords

  • agency theory
  • sustainability accounting
  • structure versus judgment
  • audit och assurance.

  Cite this

  '