Upplevelsen av formativt lärande och relationellt perspektiv
: en empirisk undersökning av fem elever i grundsärskolan

 • Gustav Ejersbo Kilander

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2015-Oct-15
  Original languageSwedish
  SupervisorDaniel Östlund (Supervisor) & Christer Ohlin (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '