Upplevelser av att vara närstående av utländsk härkomst till äldre i palliativ vård i hemmet

 • Lejla Turkanovic Karlsson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2015-Nov-25
  Original languageSwedish
  SupervisorKerstin Samarasinghe (Supervisor) & Liselotte Jakobsson (Examiner)

  Educational program

  • Graduate diploma in primary health care specialist nursing

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '