Upplevelser av hälsa och lärande relaterat till organisatoriskt förändringsarbete
: En intervjustudie med sjuk- och undersköterskor.

  • Veronica Höglind
  • Petra Nilsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2004-Jan-01
Original languageSwedish

Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

Cite this

'