Utan leken stannar livet - en studie om pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek

 • Annika Hagberg
 • Malin Lindh

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Sep-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '