Utomhus - en plats för genus?
: En kvalitativ studie av pedagogers förhållningssätt till pojkar respektive flickor i förskolans utomhusmiljö.

 • Carolina Garphorn
 • Titti Hedebris

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2012-Mar-09
  Original languageSwedish
  SupervisorCharlotte Tullgren (Supervisor) & Ingrid Lindahl (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '