Utomhuspedagogik
: Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

 • Maria Karlsson
 • Helena Lindevall

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2018-Jan-12
  Original languageSwedish
  SupervisorLinda Peterson (Supervisor) & Adam Droppe (Examiner)

  Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '