"Världen är inte uppdelad i ämnen"
: Intervjuundersökning om tematiskt arbete

 • Heidi Persson
 • Daniela Rosinski

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Sep-17
  Original languageSwedish
  SupervisorMargreth Johansson (Supervisor) & Eva Svederberg (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '