Våga fråga, för barnets bästa
: En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan

 • Jessica Andersson
 • Frida Wennerberg

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2017-May-15
  Original languageSwedish
  SupervisorMarie Friberg (Supervisor) & Elisabeth Porath Sjöö (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  Courses and Subjects

  • Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '