Vårdpersonals attityder till patienter med självskadebeteende med fokus på sjuksköterskans attityder
: en litteraturstudie

  • Rebecca Larsen
  • Sara Abdo

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Feb-14
Original languageSwedish
SupervisorLundström Joachim (Supervisor) & Anita Bengtsson Tops (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Psychiatry (30215)
  • Nursing (30305)

Cite this

'