Vårdträdens resa i tid och tanke
: en komparativ studie över tid om bakomliggande orsaker till ett landskapselements uppkomst

  • Stefan Holmqvist

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-Dec-04
Original languageSwedish
SupervisorPatrik Olsson (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Other Agricultural Sciences not elsewhere specified (40599)
  • Ethnology (60503)

Cite this

'