Vad är särskilda behov? En undersökning i en kommun över hur pedagoger och rektorer reflekterar kring och definierar begreppet särskilda behov

 • Agneta Holmer
 • Ulrika Eidelsson Thulin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '