Vad får barn i förskolan göra i den fria leken?
: Pedagogers uppfattning om hur inspirerande och inbjudande inomhusmiljöer och material påverkar den fria leken

 • Caroline Hallberg
 • Pernilla Friberg Jönsson
 • Jessica Johnsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2017-Jun-01
  Original languageSwedish
  SupervisorAnna Linge (Supervisor) & Torgny Ottosson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '