Vad gör du i klassrummet?
: En studie om några fritidspedagogers uppfattningar av sina arbetsuppgifter i klassrummet och deras syn på sin framtida roll

 • Elin Björmander
 • Fotini Varsami

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2013-Feb-13
  Original languageSwedish
  SupervisorMadeleine Arenhill Beckman (Supervisor) & Agneta Ljung Djärf (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '