”Vad händer om jag gör fel?”
: en kvalitativ innehållsanalys av appar anpassade för användning i ämnet svenska i grundskolans tidigare år.

Translated title of the thesis: “What happens if I make a mistake?”: a qualitative content analysis of apps adapted for use in the subject Swedish in the elementary school’s early years.
  • Jenny Eriksson
  • Anna Lindberg

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Jun-11
Original languageSwedish
SupervisorJonas Asklund (Supervisor) & Eva Borgfeldt (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Learning (50303)

Cite this

'