Vad har lärare för inställning till laborativ matematik? - en intervjustudie

 • Tina Hansson
 • Hanna Johansson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '