Vad i hela friden är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
en hermeneutisk-fenomenologisk studie av några lärares egna uppfattningar

  • Martin Johansson

Student thesis: Master, two years

Date of Award2020-Mar-03
Original languageSwedish
SupervisorAnna Smedberg Bondesson (Supervisor) & Helén Persson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'