Vad kännetecknar en språkutvecklande lärmiljö?
Hur verksamma lärare och specialpedagoger ser på pedagogiska lärandemiljöer som utvecklar och främjar barns och elevers språkliga utveckling.

 • Catarina Lindskog
 • Charlotte Lundqvist Lundberg

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2017-Nov-29
  Original languageSwedish
  SupervisorBarbro Bruce (Supervisor) & Carina Henriksson (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  Courses and Subjects

  • Swedish

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '