Vad leker du?
En studie om barns val av traditionella lekar i förskoleklass.

 • Mona Lundkvist
 • Maria Edmundsson

  Student thesis: University Diploma

  Abstract

  Syftet var att studera barns val av lek innehåll i relation till tidigare generationers lekar, samt att även se hur pedagogerna arbetade utifrån sin egen syn på traditionella lekar och hur det påverkade barnens val av lek. Det gjordes en kvalitativ undersökning, observationer och intervjuer i en förskoleklass. Resultatet visade att i förskoleklassen som undersökningen gjordes i använde man sig av traditionella lekar. Barnen lekte ofta samma lekar som den äldre generationen gjorde. En del av lekarna var sedan omgjorda för att passa dagens samhälle och det utbud av tv- och filmhjältar som idag är kändisar. Resultat visade även att pedagogerna utgick från sin syn och sina erfarenheter angående leken.

  Date of Award2009-Aug-18
  Original languageSwedish
  SupervisorCharlotte Tullgren (Supervisor) & Eva Svederberg (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '