Vad påverkar förväntningsgapet? En komparativ studie av förväntningsgapet mellan revisorn och företagsledningen i stora respektive små företag

 • Angela Jansson
 • Emma Mauritzon
 • Marie Nordström

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '