Vad påverkar redovisningen av goodwill och immateriella tillgångar? - En studie om tillämpningen av IFRS 3

 • Daniel Jones
 • Fredrik Neroth
 • Robert Wahlquist

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '