- Vad ska vi läsa, Fröken? - en undersökning om hur pedagoger använder skönlitteratur för att främja läs- och skrivinlärningen

 • Malin Björkander
 • Irene Eliasson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '