Varför läsa på distans? - om kommunikation och interaktion i en Internetbaserad distanskurs i pedagogik

 • Charlotte Bjäreborn
 • Jessica Andersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Education

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '