Varför NTA?
En studie kring elevers och lärares syn på NTA som arbetssätt

 • Josefine Broberg
 • Adam Nilsson

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2018-Feb-01
  Original languageSwedish
  SupervisorLotta Leden (Supervisor) & Lisa Dessborn (Examiner)

  Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '