Varför varierar förvaltningsrevisionens omfattning?

 • Sandra Darfelt
 • Anna Mendel
 • Frida Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '