Variationer i revisionsprocessen - påverkar externrevisorns individuella förutsättningar revisionen?

  • Anneli Gudmundsson
  • Hanna Lif
  • Anna Regebro

Student thesis: Bachelor

Date of Award2004-Jan-01
Original languageSwedish

Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

Cite this

'